<))))))))))   INFORMACJA O STRONIE
gal


Wyszukiwarka powszednia stron internetowych dla świata całego.

Strona wyszukiwarki www.gałąź.pl powstała z inicjatywy Sztuki Osobowej / programu artystycznego oraz czasopisma /  i jest własnością autora.

Wyszukiwarka jest udostępniana bezpłatnie do użytku publicznego. Wyszukiwarka korzysta z zasobów ogólnie dostępnych w sieci internetowej, jednakże zakres tematyczny jest związany z ideą duchowości katolickiej i osobową realizacją każdego człowieka...
.
Nie stawia się za cel konkurowanie z wielkimi wyszukiwarkami internetowymi. Zasób dokumentów nie duży ani olbrzymi, lecz jedynie ukierunkowany...
Wszyscy właściciele stron zindeksowanych w niniejszych zasobach, mogą zgodnie ze swoją wolą i prawem zażądać wykluczenia z naszej bazy danych. Albo na  odwrót, dodatkowo poprosić o włączenie do bazy danych... Proszę zatem o ewentualny kontakt. Można także składać wszelkie inne zapytania lub swoje uwagi we wszelkich sprawach związanych z tą realizacją.

Dziękuję i życzę dobrego pożytku z korzystania z tej wyszukiwarki!


administrator
Ryszard Marek Kędzierski
Pustelnia Sztuki Osobowej